راهنما و قوانین خرید

در فرآیند سفارش گذاری هزینه ها شامل قیمت کالا و هزینه ارسال میباشد که برای شما لحاظ میشود و این موارد در صفحه آخر سفارش و صدور پیش فاکتور لحاظ گشته است،