پوشاک الیاف طبیعی تن درست

یک یلدای درست

در اخبار / تخفیف ویژه

یلدا جشن زایش مهر و میترا ؛ نور و روشنایی مبارک در کلیه ی شعب با طرح ' *یلدایِ دُرُست* ' میزبانتان هستیم

راهنمای خرید اینترنتی در بازه تخفیف ویژه یلدای تن درست : 1-ابتدا کالاهای مورد نظر را به سبد خرید خود اضافه کنید 2- بعد از ویرایش سبد خرید خود به بخش نهایی کردن خرید بروید. 3-در قسمت سایر تخفیفات ، تخفیف 40%ای روی کالای دوم ، سبد خرید شما اعمال میشود. نکات : *-اولین کالا تخفیف ندارد *-تخفیف به صورت پله ای روی اعداد زوج ارتقا پیدا میکند.

یک یلدای درست یک یلدای درست یک یلدای درست