پوشاک الیاف طبیعی تن درست

تا 50% تخفیف ویژه

در اخبار / تخفیف ویژه

همراهان گرامی تن درست :
فرصت بهره مندی از تخفیف تا 50% ، به مدت 10 روز .

با خرید 2 قلم کالا ، 10% تخفیف ویژه
با خرید 3 قلم کالا ، 20% تخفیف ویژه
با خرید 4 قلم کالا ، 25% تخفیف ویژه
با خرید 5 قلم کالا ، 35% تخفیف ویژه
با خرید 6 قلم کالا ، 50% تخفیف ویژه
دریافت کنید .

توجه : در خرید اینترنتی بعد از اضافه شدن محصولات به سبد خرید ، مقدار هدیه شما در بخش تسویه حساب در قسمت سایر تخفیفات قابل مشاهده است .
خرید لذت بخشی داشته باشید و "تن درست" باشید.