پوشاک الیاف طبیعی تن درست

مانتو به آفرین

کد محصول : 42702
7,590,000 ریال

نوع پارچه : مخمل کبریتی (پنبه)
مشخصات محصول :
آزاد
بلند
دکمه چوب نارگیل
بغل چین دار

1 2 3 4

product-care

نوع پارچه : مخمل کبریتی (پنبه)
مشخصات محصول :
آزاد
بلند
دکمه چوب نارگیل
بغل چین دار