فروشگاه اینترنتی تن درست

مانتو شانار

کد محصول : 43500
3,924,000 ریال 7,848,000 ریال

طراحی این مدل بصورت جلو بسته است
جنس شانار لینن و با کمک از سبک دکمه تایچی در پیش کارعلاوه بر راحتی در پوشیدن , نمای زیبایی رو به مانتو داده .استفاده از کش در مچ کار و فون بودن پایین مانتوجز ویژگی های این مدل زیباست.product-care

طراحی این مدل بصورت جلو بسته است
جنس شانار لینن و با کمک از سبک دکمه تایچی در پیش کارعلاوه بر راحتی در پوشیدن , نمای زیبایی رو به مانتو داده .استفاده از کش در مچ کار و فون بودن پایین مانتوجز ویژگی های این مدل زیباست.