پوشاک الیاف طبیعی تن درست

پیراهن هومن

کد محصول : 45162
8,800,000 ریال

با استایلی نیمه رسمی از جنس لینن و رنگبندی های متنوع برای استفاده در چهار فصل سال می باشد.
استایل یقه ایستاده و با طرحی ساده برای ست پذیری بهتر که با دکمه های چوبی بسته و نمای زیبایی به پیراهن داده است.

2 3 4 5 6

product-care

با استایلی نیمه رسمی از جنس لینن و رنگبندی های متنوع برای استفاده در چهار فصل سال می باشد.
استایل یقه ایستاده و با طرحی ساده برای ست پذیری بهتر که با دکمه های چوبی بسته و نمای زیبایی به پیراهن داده است.