پوشاک الیاف طبیعی تن درست

تونیک مهکامه

کد محصول : 46622
9,900,000 ریال

تونیک مهکامه تولید شده از پارچه ی پنبه که به خاطر سبک راحت و آزادی که دارد می توانید به عنوان مانتو
در تابستان استفاده کنید. از ویژگی های خوبی که این مدل دارد این است که افراد با هر فرم بدنی می توانند از آن
به روش ها و استایل های مختلف استفاده کنند.

1 2 3 4 5

product-care

تونیک مهکامه تولید شده از پارچه ی پنبه که به خاطر سبک راحت و آزادی که دارد می توانید به عنوان مانتو
در تابستان استفاده کنید. از ویژگی های خوبی که این مدل دارد این است که افراد با هر فرم بدنی می توانند از آن
به روش ها و استایل های مختلف استفاده کنند.