پوشاک الیاف طبیعی تن درست

شلوار سان آی

کد محصول : 46956
9,900,000 ریال

شلوار سان آی از جنس پنبه تافته مدلی بسیار خنک و سبک برای استفاده در روز های گرم

تابستان که برای راحتی در پوشیدن پشت کمر "کش " در نظر گرفته شده است .

1 2 3 4 5

product-care

شلوار سان آی از جنس پنبه تافته مدلی بسیار خنک و سبک برای استفاده در روز های گرم

تابستان که برای راحتی در پوشیدن پشت کمر "کش " در نظر گرفته شده است .