پوشاک الیاف طبیعی تن درست

تونیک کیمیا

کد محصول : 46982
14,300,000 ریال

تونیک کیمیا تولید شده از پارچه ی پنبه لینن و طراحی آزادکه میتونید در انواع فعالیت های روزانه
استفاده کنید .قد مناسب ,مدل خاص آستین , استفاده از دکمه های چوبی در بغل کار , قابل استفاده بودن برای هر استایلی جز ویزگی های دیگر این تونیک زیباست .

1 2 3 4

product-care

تونیک کیمیا تولید شده از پارچه ی پنبه لینن و طراحی آزادکه میتونید در انواع فعالیت های روزانه
استفاده کنید .قد مناسب ,مدل خاص آستین , استفاده از دکمه های چوبی در بغل کار , قابل استفاده بودن برای هر استایلی جز ویزگی های دیگر این تونیک زیباست .