پوشاک الیاف طبیعی تن درست

پیراهن فروتن

کد محصول : 47389
10,285,000 ریال

*جنس: لینن
*دکمه: چوبی
*یقه: سه سانتی ایستاده
*استایل: نیمه رسمی
*ویژگی: چهار فصل

2 3 4 5 6

product-care

*جنس: لینن
*دکمه: چوبی
*یقه: سه سانتی ایستاده
*استایل: نیمه رسمی
*ویژگی: چهار فصل