پوشاک الیاف طبیعی تن درست

شلوار آرام دل

کد محصول : 48747
16,285,500 ریال

پوشاک پایین پوش شلوار ... پارچه 01- پنبه پنبه لینن ساده 07- قهوه ای بزرگسال زنانه بهار تابستان 3 ..
04- دوجیب - 05- کمر پشت کش دار - 06- دمپا صاف - 06- دمپا گشاد - 14- آزاد (غیر فیت)
جنس : پنبه لینن
کمر پشت کش دار
مناسب فصل : بهار و تابستان

1 2 3 4

product-care

پوشاک پایین پوش شلوار ... پارچه 01- پنبه پنبه لینن ساده 07- قهوه ای بزرگسال زنانه بهار تابستان 3 ..
04- دوجیب - 05- کمر پشت کش دار - 06- دمپا صاف - 06- دمپا گشاد - 14- آزاد (غیر فیت)
جنس : پنبه لینن
کمر پشت کش دار
مناسب فصل : بهار و تابستان